Timelapse Norrköping

Nya timelapsefilmer från Norrköping

Under höstvintern 2017 vistades jag en period i Norrköping.  Dom klara höstdagarna, den inspirerande miljön och möjligheten att vara inne i staden tidigt på morgonen var bra förutsättningar för att fånga vackert timelapsematerial.

I centrum av Norrköping finns ett område som kallas för Industrilandskapet.  Det är längs med Motala ström som dessa industrier, från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, har skapat och påverkat detta område som vi idag betraktar som vackert och spännande. Där finns vattenfall, forsande vatten, gångbroar, vackra tegelbyggnader, kraftverk mm. Helt enkelt ett eldorado för timelapse eller för fotografi generellt. Mina filmer från platsen visar en varierande och spännande miljö. Jag har använt mig av teknikerna: hyperlapse, day-to-night och motion control timelapse.  Alla filmer finns nu även upplagda på min ehandel.

 

Här ser vi Drags industrier, från Universitetsbron.

Här ser vi Visualiseringscenter, Universitetsbron och Bergsbron.

Här ser vi en annan vy av Universitetsbron.

Här ser vi Järnbrofallet.

Här är en till vy på Järnbrofallet.

 

Similar Posts