rusta-timelapse

Byggtimelapse Rusta

För byggfirman Baker Corp, som specialiserar sig på inredningar utav automatiserade pallager – gjordes denna långtidstimelapse. 

Installationen av kamera gjordes i slutet av Augusti. Den monterades på ca.15 meters höjd med hjälp av en saxlift. Ifrån den valda platsen skulle det bli möjligt att dokumentera installationen på ett sätt som inte skapade skeva vinklar, men istället skapade en dramatisk effekt av hur inredningen sakta kom närmre och närmre kameran.

Insamlingen pågick i ca.4 månader, under vilka det samlades in material flera gånger per timme. Efter att byggnationen var klar, påbörjade jag arbetet med att sålla ut de bilder där inget skedde och de bilder som blev som svansar före och efter arbetsdagen, detta trotts att jag med med min utrustning kan fjärrjustera timmarna under vilka kameran fotograferar. Det blir dock alltid tillfällen då arbetet stannar pga leveranser, luncher, raster, helgdagar osv. Det är bättre att ta fler bilder och sortera bort sen.

Från ca.8.000 bantades materialet ner till runt 4.000, trots det blev filmen för lång. Vi ville att filmen skulle bli max en minut för att tittarna inte skulle tappa intresse. Det sista justeringarna gjorde jag samtidigt som jag färdigställde resten av filmen. Materialet, förutom långtidstimelapse bestod av två drönarskott, intro med kundens logga som animerades samt grafik under själva timelasefilmen. Slutligen valde jag passande dramatisk musik, som jag fick klippa om lite för att tajma med filmen.

I fall ni också vill göra en liknande film till ert byggnadsprojekt så kan ni kontakt mig här: https://timelapse.se/#kontakt

Liknande inlägg