Artipelak Solar Egg timelapse

Timelapse på Artipelag

Under hösten 2021 gjorde Timelapse.se ett samarbete med Artipelag och kommunikationsbyrån Sweet Creatives kring uppförandet av konstverket ”Solar Egg”.

Timelapse hyrde ut timelapsekamera med solpanel, för en långtidsinsamling av byggprojektet. Kameran placerades ute i det fria, där den under ca.en månad dokumenterade uppförandet av konstverket. De olika delarna av konstverket levererades med båt. Innan själva konstverket kunde monteras var man tvungen att gjuta ett betongfundament och bygga en arbetsplattform. Hela detta projekt dokumenterades och processen kunde övervakas utav beställaren genom timelapse.se egna lösning för att fjärrkontrollera och titta på förloppet.

Här kommer några bilder från timelapse.se lösning för långtidsinsamling av byggprojekt med timelapse-teknik.

Liknande inlägg